News

Уписи 2018/19 во Piccadilly S

Уписите ќе се извршуваат секој работен ден од 12:00 до 20:00 часот.

Покрај редовните курсеви по германски јазик Piccadilly S нуди и курсеви или индивидуални часови според програмите во училиште.

Ве очекуваме!