Специјализирани курсеви

Училиштето за странски јазици Пикадили С организира специјализирани курсеви:

  • Македонски за странци
  • Деловни курсеви
  • Курсеви за подготовка на меѓународно признати сертификати
  • Конверзација
  • Специјализирани курсеви од различни области (право, економија и слично)