Преводи

Центарот за едукација и преводи Piccadilly S ви нуди секакви видови на преводи на наведените странски јазици од македонски и обратно.

 • Англиски
 • Германски
 • Француски
 • Италијански
 • Албански

Индивидуални часови

Центарот за едукација и преводи Piccadilly S ви нуди и можност за индивидуални часови. Часовите се одржуваат во просториите на училиштето а времето се одредива по пат на договор помеѓу посетителот и професорот.


Тестирања

Piccadilly S нуди тестирања за потребите на Вашата организација. Овие тестови го тестираат јазичното познавање на кандидатите и може да се приспособат на потребите на институцијата. Тестирањето може да послужи при примање нови вработени во Вашата организација или пак за одредување на нивото на јазичното познавање на Вашите вработени.


Подготовки за меѓународни испити

Центарот за едукација и преводи Piccadilly S врши и подготовки за меѓународно признати сертификати.

Cambridge ESOL

 • PET
 • FCE
 • CAE
 • CPE
 • BEC
 • ICFE
 • ILEC

Уверенија

Центарот за едукација и преводи Piccadilly S издава уверенија за сите видови курсеви (детски и возрасни), секој степен посебно, а за најсолидните ученици се доделуваат пофалници.