Индивидуални часови

Училиштето за странски јазици Пикадили С освен за групни нуди можност и за индивидуални часови. Часовите се прилагодуваат на барањата и потребите на слушателите и истите се одржуваат во просториите на училиштето. Фрекфентноста и времетраењето на часовите се во договор меѓу слушателот и професорот.