Настава

Наставата се одвива во училници се опремени со најсовремени надгледни технички сретства. Целокупната настава се одвива според однапред утврден план и програма, почнувајќи од предучилишни, преку училишни, интензивни, па се до специјализирани курсеви. Степените на слушателите се определуваат преку влезни тестови, а големините на групите се соодветно големи за овозможување интерактивна настава. Пикадили С нуди голем избор на општи и специјализирани курсеви и нивоа.