Курсеви за деца и средношколци

Училиштето за странски јазици Пикадили С нуди курсеви за деца и средношколци по англиски, германски, француски, италијански, албан ски ...

Наставата се одвива двапати неделно по 60 минути во просториите на училиштето. Времетраењето на курсот е една учебна година односно од септември до јуни. По завршувањето на степенот слушателите полагаат финален тест и по неговото успешно положување се здобиваат со диплома за соодветниот јазик.