Курсеви за возрасни

Училиштето за странски јазици Пикадили С нуди курсеви за возрасни по англиски, германски, француски, италијански, албан ски ...

Наставата се одвива двапати неделно по 90 минути во просториите на училиштето. Времетраењето на курсот е едн семестар. По завршувањето на степенот слушателите полагаат финален тест и по неговото успешно положување се здобиваат со диплома за соодветниот јазик.