За Piccadilly S

Нашето училиште нуди јазични курсеви по англиски, германски, италијански, шпански, француски, албански и македонски јазик за странци. Се работи по програми од Express Publishing, Oxford, MacMillan, Hueber, Klett, Cornelsen и др. Исто така нудиме секаков вид на превод.